Acreditacions científiques

 

El Congrés s'ha estructurat per respondre a l'actualització mèdica ia millorar el mapa de competències del metge de família.

Un programa científic orientat a fer que el metge d'Atenció Primària pugui adquirir la formació que més s'ajusti a les seves necessitats formatives, així com de les competències específiques del mapa que s'inclou al programa de DPC-AP de SEMERGEN i la consegüent futura recertificació que garanteix la qualificació per a l'exercici professional de la medicina de família, segons marca la Directiva Europea de Qualificacions Professionals.

Sol·licitat el reconeixement d'interès sanitari (RIS) al Ministeri de Sanitat.

Atorgada l'acreditació pel Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries amb un total d'1 crèdit. Expt: 09/034656-MD.

Atorgada la Validació per la Comissió Nacional de Qualitat. Expte: 2023-00054