Normativa concurs de fotografia

Normativa de participació

 1. Podran participar tots els congressistes inscrits al 7è Congrés SEMERGEN Catalunya.
 2. Es podran presentar les fotografies centrades a l'àmbit d'Atenció Primària. Es valoraran les fotografies que representin els valors de companyonia i equip a l'entorn de l'exercici de la medicina de família.
 3. Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
 4. Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no hi hagi drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d'imatge sobre les obres presentades al concurs.
 5. Les fotografies s'han de portar impreses al Congrés en una mida de 20x20cm i han de ser lliurades a Secretaria Tècnica, on li lliuraran un número de referència.
 6. Les fotos s'exposaran al vestíbul de l'ingrés a l'Auditori durant les dates de celebració del Congrés.
 7. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a les fotografies.
 8. No s'admetran fotografies que no respectin els drets fonamentals de les persones, les normes bàsiques de convivència i el bon gust i el decòrum.
 9. El jurat, compost per membres seleccionats dels Comitès Organitzador i Científic, triarà els guanyadors entre tots els concursants que hagin presentat les seves fotos, una vegada finalitzi el termini establert.
 10. L'autor de la fotografia haurà d'indicar a Secretaria Tècnica les dades següents:
  • Nom
  • Cognoms
  • DNI
  • Mail de contacte
  • Telèfon
  • Província
 11. Anunci de Premis. Els guanyadors del concurs s'anunciaran en primer lloc a l'Acte de Clausura del Congrés. Després es publicarà el resultat a la pàgina web.
 12. SEMERGEN es reserva el dret de no publicar o eliminar una vegada publicades aquelles imatges que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, les normes bàsiques del bon gust, el decòrum o afectin els punts indicats de la present normativa.
 13. Els premis previstos per a aquesta edició podran ser declarats deserts en cas que el jurat ho consideri oportú.
 14. SEMERGEN es reserva el dret a publicar a la seva pàgina web ia les seves xarxes socials les fotografies acceptades.
 15.  La participació implica l'acceptació expressa de les seues condicions. SEMERGEN podrà resoldre qualsevol assumpte o contingència no previst en aquestes bases.
 16. El Comitè Científic seleccionarà entre totes les fotografies del photocall la millor i serà premiada amb 100€.

Nota 1: Els premis previstos o alguna de les seves categories per a aquesta edició podran ser declarats deserts en cas que el Comitè Científic ho consideri oportú.

Nota 2: Els premis estan subjectes a les retencions d'IRPF fixats per l'Agència Tributària, assumint aquestes retencions el premiat.